Térítési díj, tandíj

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Előzetes írásbeli bejelentést követően a tanuló számára az intézményben étkezés igényelhető. 

Étkezési térítési díjak a 2019/2020 tanévben:

 

Térítési díj alsó tagozaton

Térítési díj felső tagozaton

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

400 Ft/nap

480 Ft/nap

Kétszeri étkezés (tízórai, ebéd)

333 Ft/nap

395 Ft/nap

Egyszeri étkezés (ebéd)

260 Ft/nap

310 Ft/nap

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenesen étkezhetnek. A térítési díjból a tartósan beteg gyermekek részére 50% kedvezmény jár. A három vagy több gyermeket nevelő családok 50% kedvezményre jogosultak. A kedvezmények az alábbi nyilatkozattal és egyéb érvényes igazolással igényelhetők, amelyet a titkárságon kell leadni.