Szabadon, játszva (EFOP-3.3.7)

A projekt során nyolc tematikus program módszertani fejlesztését valósítottuk meg, ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozását, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához.

A tematikus keretrendszereket három területen fejlesztettük ki:

  1. Problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése (táblajáték és sakk program)
  2. Társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (madárbarát kert alsó és felső tagozaton, a környezettudatosságra nevelő iskolai tanösvény, meteorológiai megfigyelő állomás)
  3. A lelki és fizikai egészség fejlesztése (művészetterápia a konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatására, fejlesztőkert használatának programja)

A módszertani fejlesztéseinket tartalmazó kötetek pdf formátumban letölthetők:

A nyolc tématerület módszertani fejlesztéseit tartalmazó kötetünk.

Tanulói feladatlapok a Madárbarát iskolakert (alsó tagozat) és Környezet-tudatosságra nevelés programokhoz

Tanulói feladatlapok a Madárbarát iskolakert (felső tagozat) programhoz

Tanulói feladatlapok az Udvari táblajáték programhoz

Tanulói feladatlapok a Meteorológiai megfigyelések programhoz

Tanulói feladatlapok az Udvari sakk programhoz

1. rész: Általános ismertetés a pályázatról, udvari sakk és udvari táblajáték módszertani fejlesztések bemutatása
2. rész: Madárbaráti iskolakert alsó és felső tagozatosoknak, környezettudatosságra nevelő tanösvény, meteorológiai megfigyelőkert módszertani fejlesztések bemutatása
3. rész: Fejlesztőkert és művészetterápiás foglalkozás módszertani fejlesztések bemutatása