Mulasztások igazolása

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére korábban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, illetve módosítása.

Az intézmények látogatásáról rendelkező 2.1 pont a kiemelt, dőlttel szedett résszel egészült ki:

“A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési Terv az Oktatási Hivatal oldaláról letölthető:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

Vezetőség

A hozzászólások le vannak tiltva.