Kezdőlap

„Az iskola arra való,
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)

Köszöntjük Kedves Látogatóinkat iskolánk honlapján!

Iskolánk a falu több mint 200 éve működő intézménye, amely feladatait mindig az itt lakók közfigyelmétől és támogatásától övezetten, eredményesen látja el.

Érsekvadkert a megye hatodik legnagyobb települése, iskoláját 2013 januárjától a KLIK működteti az önkormányzat támogatásával. Az intézmény ellátja a tanköteles gyermekek beiskolázását is, de szívesen látja a szomszédos településekről érkező tanulókat is.

A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja. Mindez egy olyan iskolában valósítható meg, ahol a tudás, a tanulás mellett az ember a legfőbb érték. A gyermek nemcsak tárgya a nevelésnek-oktatásnak, hanem alanya is, tehát cselekvő-formáló résztvevője.

A pedagógiai munkát a tanítókon és szaktanárokon kívül főállású gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus, és óraadó logopédus segíti. A nevelők szakmailag felkészültek, munkájukat lelkiismeretesen végzik, vállalják az új kihívásokat.

Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni:
– amely biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, szép és otthonos környezetet,
– ahol a tehetséges, az integrálható sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is sikereket érhet el,
– ahol a nevelés-oktatás tartalmát a tananyag megismertetése mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, az általános erkölcsi értékek átadása alkotja,
– ahol a gyermek nem csupán alanya a nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny résztvevője,
– ahol bátorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka,
– ahol a problémák keletkezésekor a szülőkkel közösen keressük a megoldási lehetőségeket.

Fábián Attila
igazgató