Járvánnyal kapcsolatos információk (frissítve: 03.16. 17:03)

Kedves Szülők!

A holnapi naptól, március 17-től az intézményi étkeztetést az alábbiak szerint tudja az Önkormányzat biztosítani:

A mai napon az óvoda és az iskola pedagógusai felveszik azokkal a szülőkkel a kapcsolatot, akiknek gyermeke a két intézményben eddig igénybe vette az étkezést. A szülőknek holnap reggel 7.45-ig szóban, vagy elektronikus válaszban, majd a későbbi napokban írásban nyilatkoznia kell, hogy továbbra is igénybe kívánják-e venni az intézményi étkezést.

Az iskoláskorú étkezőket minden szülőnek gyermeke osztályfőnökénél kell jeleznie.

Az igényelhető étkezés egyszeri, ebéd formájában történik. Az ételt egyszer használatos, zárt ételdobozban kapják meg. Saját ételhordó használata tilos!

A kiosztási pont minden korosztály számára (óvoda-iskola) a Petőfi Sándor Általános Iskola (Eötvös út 1.) főbejárata.

A kiosztás időtartama munkanapokon 12.00 és 13.00 óra között.

Tisztelettel:

Érsekvadkert, 2020. március 16.
Fábián Attila intézményvezető

Kedves Szülők!

Az alsó tagozatos diákok taneszközeinek átvételére holnap, március 17-én 08.00 és 12.00 óra között lesz lehetőség a Felső Iskolában, illetve a központi épület alsós szárnyában. Kérjük ebben az idősávban lehetőség szerint vigyék haza gyermekük tanszereit.

Tisztelettel:
Érsekvadkert, 2020. március 16.
Fábián Attila intézményvezető

Kedves Szülők!

A fenntartó határozott kérése, hogy a tanulók 2020. március 16-án, hétfőn már ne jelenjenek meg az intézményben.
7.30-tól az iskola fogadja azokat a tanulókat, ahol a szülő még nem tudja biztosítani az otthoni felügyeletet.
A keddi naptól azoknak a tanulóknak lesz módunk biztosítani a napközbeni – 8.00-17.00 óra közötti – intézményi felügyeletet, ahol a “szülők munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához!
Kérem, hogy ilyen irányú igényüket minél előbb, de legkésőbb holnap 9 óráig jelezzék az osztályfőnököknél, mert a felügyeletre szoruló tanulók létszámát jeleznünk kell a fenntartónak és a helyi önkormányzatnak.
Kérem a Szülőket, hogy önszerveződéssel, családok, barátok összefogásával és rotációban, egymást kisegítve próbálják megoldani a gyermekek otthoni felügyeletét, kihagyva ebből az idősebb, leginkább veszélyeztetett korosztályt!
A gyermekek pedagógusok általi intézményi felügyeletét kis létszámú csoportokban, egymástól elkülönítve szervezzük meg, biztosítva a szükséges higiéniai feltételeket, a kézmosó és kézfertőtlenítő szereket, valamint a rendszeres takarítást és a közösségi helyiségek rendszeres fertőtlenítését.
A felügyelt tanulók étkeztetését az intézmény étkezőjében, de egymástól elkülönítve fogjuk biztosítani. Más tanuló az iskola ebédlőjében nem étkezhet.
A többi tanuló étkeztetésének a biztosításáról, annak mikéntjéről a település önkormányzatától kapnak értesítést a jogosultak.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a következő időszak is oktatás lesz, csak más módon! Ennek részleteit munkatársaimmal kidolgozzuk és értesítjük a szülőket ennek formáiról.
Fontos, hogy a gyermekekben tudatosítsák, hogy nem meghosszabbított szünet következik, ne csoportosuljanak, “ne bandázzanak” a faluban.
Pánikra továbbra sincs ok, de egy számunkra eddig ismeretlen, új magatartásformára, fokozott egyéni és közösségi felelősségtudatra lesz szükség! Ezt a felelősségtudatot alakítsuk ki közösen a gyermekekben is!

Tisztelettel,
Érsekvadkert, 2020. március 15.
Fábián Attila intézményvezető

Kedves Szülők!

Hétfőn, március 16-án a szokott időben, 7.30-tól az iskola fogadja azokat a tanulókat, akik iskolába jönnek. Aznap nem mérlegelünk, minden érkező tanulónak biztosítjuk a felügyeletet. A továbbiakban viszont csak indokolt esetben, csak azon tanulók számára, ahol az otthoni elhelyezés nem biztosított, tudjuk a felügyeletet biztosítani. Ennek részleteiről holnap tudok részletes információt adni.

Munkatársaim már elkezdték kidolgozni az oktatás folytatásának a helyi körülmények figyelembe vételével történő lehetséges formáit. A holnapi naptól ezeknek a pontosítása, részletezése fog megtörténni.

Ma délelőtt 9 órakor összeül a helyi önkormányzat operatív bizottsága, kibővítve az intézményvezetőkkel, egészségügyi szakemberekkel. A meghozott intézkedésekről ezek után tájékoztatjuk Érsekvadkert lakosságát.

” MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 42. számA Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetésérőlA Kormány1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:
a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretébenba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;
c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;
d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;
e) a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében
ea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
eb) ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az ea) alpontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;
Felelős: 
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter ”

További információk:
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat
Forrása: Magyar Közlöny 42/2020
1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat
EMMI tájékoztató intézményvezetők számára (VIII/1675-2/2020/KOAT)

Tisztelettel:
Érsekvadkert, 2020. március 15.
Fábián Attila intézményvezető

Kedves Szülők!

A Határtalanul kirándulás a hetedikeseknek elmarad.

Rendezvényeik közül a közeljövőben több is elmarad.

A további időszak programját a nevelőtestület hamarosan pontosítja és az információkat ezen az oldalon valamint az Érsekvadkerti suliinfó zárt szülői Facebook csoportban megosztjuk a szülőkkel, továbbá az intézmény nyilvános naptárjában is megtekinhető ITT, vagy a honlapon.

Iskolai rendkívüli szünetet az intézményvezető nem rendelhet el.

Tisztelettel:
Érsekvadkert, 2020. március 12.
Fábián Attila intézményvezető

 
MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 40. szám
” 4. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
f ) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani. “

A hozzászólások le vannak tiltva.