HATÁRTALANUL!

logo

2019

Határtalanul! a Felvidéken

Ötödik alkalommal barangolta be történelmi és irodalmi büszkeségeik nyomában járva a Felvidéket az érsekvadkerti és dejtári hetedikesek csapata.

A kirándulást egy előkészítő foglalkozás alapozta meg. A történelmi előadás áttekintette a II. Rákóczi szabadságharcot, a földrajz foglalkozás a trianoni békeszerződés következményeit, a határon túl élő magyarság államhatáron kívüli elhelyezkedésének történelmi okait. Megismerték a pályázatban vállalt feladatokat és a tanulmányi kirándulás útvonalát és az elvárásokat.

Első nap megtekintettük a dévényi várat, majd felkerestük a Milléniumi emlékmű megmaradt tábláját. Magyarország egykori koronázóvárosában, Pozsonyban folytattuk a sétát, a történelmi múlt emlékeit tükröző belvárosban: Mihály-kapu, Academia Istropolitana, Prímás-palota.  Megtekintjük a koronázó Szent Márton székesegyházat, majd felsétálunk a várhoz. A szállás felé vezető utunk közben megtekintettük a Vöröskői várat, a Kárpát-medence egyik legszebb, legépebben megmaradt és berendezett várkastélyát.

Második nap a szakadó eső miatt a gímesi magyar iskolásokkal a közös kirándulás helyett az iskolájukban töltöttünk időt focizással és kézműves projektmunkával. Az alkotó munka és a sport lehetőséget biztosított kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. A nap további részében megtekintettük a püspöki várat és a Szent Emmerám székesegyházat, a legrégebbi egyházmegyei templomot a Felvidéken. Alsóbodokra visszaérkezve Megtekintettük a Vas-Turul előtt lévő Esterházy János Emlékmúzeum tárlatát. A dombtetőre felérve felkerestük az Esterházy János hamvait magában foglaló sziklabarlangot, majd elhelyeztük koszorúnkat a mártírhalált halt miniszter, valamint Paulisz Boldizsár tiszteletére.

Kirándulásunk harmadik napján Nagyszombat városát látogattuk meg, amit a Felvidék Rómája néven is neveznek, számtalan középkori egyházi építménye miatt. Megtekintettük a Nagyszombati Egyetem templomát és felkerestük Kodály Zoltán emléktábláját a nagyszombati érseki főgimnáziumnál. Tovább utazva megtekintettük a romjaiban is megkapó Beckó (Bolondóc) várát, ahol megismerjük Stibor vajda és a bolond Beckó történetét, valamint hagyományosan krokit (gyors rajzot) készítettek a kirándulók a várról. Utunkat a bajmóci várkastély látogatásával folytattunk, ami azonban csak részben valósult meg, mert a belső termek rendezvény miatt aznap nem voltak látogathatók. Megismertük a vár történetét, építészeti érdekességeit és sétát tettünk a várfal mentén.

Az utolsó, negyedik napon Körmöcbánya nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Sétát tettünk a Fő téren, meglátogatjuk a páratlan gyűjteménnyel rendelkező Pénzérmék és Érmék Múzeumát. Felsétálunk a várnegyedbe is, itt találjuk a gótikus stílusban épült Szent Katalin templomot az őrtoronnyal, valamint a 13. századi Szent András kápolnát. Kirándulásunkat Selmecbányán zártuk, megtekintettük a középkori templomból erőddé alakított Óvárat, a hangulatos középkori belvárost és megemlékezünk Petőfi Sándorról a líceumnál.

Haza érkezés után került sor az értékelő órára. A tanulók kérdőívet töltöttek ki a tanulmányi kirándulás szervezésének, programjainak és feladatainak értékelésére. Ezt követően kooperatív csoportmunka (Beszámoló forgóban) keretében értékeltek és vitattak meg 3 témát a kirándulással kapcsolatban. Miután minden csoport mindegyik témához hozzászólt, a véleményeket a csoportvezetők összegezték. A kísérő tanárok értékelték a tanulói előadásokat, a felkészültséget és a viselkedést.

2018

Negyedszer a Felvidéken

(Írta: Pálinkás Katalin)

2018 májusának végén indult el az érsekvadkerti, dejtári diákokból és kísérő tanáraikból álló nagyszámú kiránduló csoport a felvidékre a Határtalanul pályázat jóvoltából.

Az immáron negyedszer a „Büszkeségeink nyomában” útnak induló 45 fős gyerekcsapat a Rákóczi-szabadságharc, Arany János, Mikszáth Kálmán és Petőfi Sándor emlékhelyeit bejárva ismerkedett meg a tantermekben hallott, de a valós helyszíneken igazán átélhető történelmi, irodalmi múlttal. A kalandozás központja az az alsóbodoki szállás volt, amelyet Paulisz Boldizsár hozott létre, s ahol Esterházy János mártírhalált halt felvidéki politikus emlékhelye található. Szomorú, hogy néhány hét múlva Paulisz Boldizsár temetése hívott néhányunkat vissza Alsóbodokra.

Ajánljuk az általunk bejárt útvonalat, mindenki mazsolázza ki a számára legérdekesebbet. Íme a lista: Szklabonya (Mikszáth emlékház), Alsósztregova (Madách emlékkiállítás), Pozsony, Dévény (Ady-vers!), Beckó vára, Vöröskő (Kárpáthy Zoltán c. film!), Zobor-hegy, Nyitra, Besztercebánya, Selmecbánya.

Jókat ettünk, szép időnk volt (nagyon is), sokat barátkoztunk – hamar eltelt az öt nap. Nehéz volt visszaülni az iskolapadba, hiszen amiben részünk volt, mély nyomokat húzott bennünk: várak, beszélgetések múltról-jelenről-jövőről, tapasztalások, a gimesi iskolában magyar barátok, szabadság…

A legjobban az tetszett…:

El szeretném még mondani…:

 

2017

Hetedikesek a Zoboralján

Idén májusban az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola újabb hetedikes csoportja ismerte meg a Zobor mente vidékét Felvidéken a HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat keretében.

A négy napos út során többféle program során igyekeztünk a gyerekek iskolai, tantárgyi tudását elmélyíteni, kiszélesíteni, új ismeretekkel bővíteni és élményekkel gazdagítani – mondta el a kirándulás egyik kísérőtanára, Ruzsinné Tilesch Judit. A Rákóczi szabadságharccal vagy Petőfi Sándorral kapcsolatos történelmi helyszíneken, Érsekújváron, Nyitrán, Beckón, Nagyszombaton, Körmöcbányán és Selmecbányán a városnézés mellett játékos feladatokkal felidéztük a gyerekek történelmi és irodalmi ismereteit. A külhoni magyar közösségekkel szervezett kötetlenebb programjaink során lehetőség nyílt kapcsolatok építésére, egymás megismerésére. Ahogy a korábbi kirándulásaink alkalmával, a gyerekek a gazdag program során nagyon elfáradtak, de még az utolsó nap is újra neki vágtak volna akár a Zobor hegy újbóli meghódításának, hogy részesüljenek a lélegzetelállító látványban, és felfedezzék a tájban megbúvó helyszíneket, amelyeket a kirándulás során megismertek.

2016

Visszatértünk

Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola 21 hetedikes tanulója négynapos tanulmányi kiránduláson vett részt a felvidéki Zoboralján május 11. és 14. között. A kirándulás célja volt a tavaly megkötött kapcsolatok erősítése a határon túli magyar közösségekkel és magyar történelmi emlékhelyek felkeresése.

Benyó Bence így mesél az élményeiről:

A szállásunk az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola Diákkollégiumához tartozó ranchon volt, aminek a tulajdonosa, Boldizsár bácsi számos magyar vonatkozású értéket és emléket ápol. Ezek közül számomra a legérdekesebb az a turulmadár, ami a felrobbantott Zobor-hegyi emlékmű eredeti darabjaiból készült.

A négy nap alatt nagyon sok programon vettünk részt. Kolon településen vidám színekben pompázó virágokat ültettünk a főtéren, együtt kirándultunk külhoni magyar diáktársainkkal, és fantasztikus élmény volt a túra a Zobor-hegyen álló emlékmű maradványaihoz. Iskolám névadójának, Petőfi Sándornak egykori iskoláját is láttam Selmecbányán, és a II. Rákóczi szabadságharc emlékhelyeit is felkerestük Érsekújváron, Trencsénben, Nyitrán, Körmöcbányán.

2015

Otthon, Felvidéken

(Írta: Pálinkás Katalin)

Örökségeink nyomában jártak az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános iskola hetedikes diákjai a Határtalanul program keretében: az öt napon át tartó kirándulás a Rákóczi-szabadságharc és Petőfi Sándor emlékét követte Nyugat-Szlovákiában.

Petőfisek Pozsonyban Petőfinél
(2058).JPG

Május utolsó csütörtökén 31 diák indult el, hogy kísérőikkel együtt az aznapi program első állomásán, Gútán átmehessenek Európa leghosszabb teljes faszerkezetű hídján a Kis-Dunán ringó úszó hajómalomhoz. A Vízimalom Múzeumba számos eredeti berendezést, elemet építettek be, melyek rendeltetését hitelesen mutatta be a magyar nyelvű idegenvezetés. Érsekújváron Zserotin, Frigyes, Cseh, Forgách, Császár és Ernő nyomában jártak – ezek a 16. században épült vár hat bástyájának nevei. A Fő téren elhelyezett Ocskay László bronz emléktáblánál pedig első szabadságharcunk egyik különös sorsú alakjának sorsát idézték fel a gyerekek. Nyitra váráról (a monda szerint itt vakították meg Vazult), püspöki székhelyéről ismert város, mely a Zobor-hegy lábánál fekszik. A nyitrai várnegyed bejárása után erre a magaslatra azért zarándokoltak fel, hogy a mondabeli Zobor vitéz alakjának kitartásukat megmutatva adózzanak, illetve hogy megtalálják az 1896-ban emelt millenniumi emlékmű talapzatát. Ezután Kolon települése nagy várakozással fogadta a vadkerti csoportot, a helybéli magyarokkal való találkozás kitűnően sikerült, a jövőbeli kapcsolatok kiépítése megkezdődött. Trencsénben három történelmi kort idéztek fel, illetve ismertek meg a gyerekek a várat bejárva: Csák Máté városát a 14. századból, a török időket, az 1708-as csata bemutatásával pedig a kuruc kort. Beckó romjai lenyűgözőek, a sziklaszirten emelkedő egykori vár legendákkal teli, a látvány vonzza az embereket. A vadkerti diákok rajz készítésével igyekeztek megragadni ezt, amelyet egy váratlanul érkező vihar még különlegesebbé varázsolt.

 Vasárnap Pozsony városát kutatták fel a kimeríthetetlennek bizonyuló kiváló idegenvezető, Korpás Árpád vezetésével. Petőfis diákokként a Medikus kertben kezdődött el a nap, a költőtől való kedvenc versével köszöntötte mindenki Petőfit szobornál, ahol koszorút is elhelyeztek. Felkeresték, megnézték Kempelen Farkas házát, a Lechner Ödön tervezte szecessziós Kék templomot, a Szent Márton-dómot (a gótikus koronázó templomot), a Szent Mihály kaput, a Prímási palotát (az 1848-as áprilisi törvényeket itt szentesítette a király), a Jó Pásztor házát, a pozsonyi várat. A dévényi vár – mely a Magyar Királyság nyugati kapuja volt – felkeresése is benne volt a programban. A festői kilátás mindenkit elbűvölt. A bányavárosok közül Körmöcbányát és Selmecbányát ejtették útba a kirándulók. Főleg Selmecen fogalmazódott meg többükben, hogy vissza kell térni, fel kell fedezni ezeket a helyeket, hiszen újabb és újabb kincsekre lehet lelni bennük.

(2815).JPG

Gímes Alapiskolájában találkoztak a magyar tagozaton tanuló diáktársaikkal is a hetedikesek, műsorral, ajándékokkal üdvözölték őket. Közös projektben két alkotást készítettek, az egyik Gímesben maradt, a másikat hazavitték Érsekvadkertre. A kirándulók szállása Alsóbodokon volt, ahol a vendégszerető házigazda, a Szentgyörgy lovagrend tagja, Paulisz Boldizsár a búcsúzáskor újabb találkozásokra invitálta vendégeit. Ő így fogalmazott: szívesen lát minden magyart otthon, Felvidéken.

Képes útinaplónk megtekinthető a Galériában ITT.

Tanítványunk, Halaj Benedek rövidebb és hosszabb videónaplója:

Előzmények:

Iskolánk a HATÁRTALANUL! program keretében meghirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázaton 1 040 500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A HATÁRTALANUL! program célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése. A támogatási összeg autóbusz bérleti díjára és szállásköltségre fordítható.

Projektünk címe: Büszkeségeink nyomában a Felvidéken.

Az utazásunk időpontja: 2015.05.28-2015.06.01

Szállás: Zoboraljai Magyar Tanítási Nyelvű Vállalkozói Magán-szakközépiskola, Alsóbodok (Dolné Obdokovce), Szlovákia