CsepPet Évad(kert)

Elsődleges célunk volt, hogy a községben felkeltsük a színjátszás iránti érdeklődést, megalapozzunk egy hagyományteremtő folyamatot. A színjátszáson túl a gyerekek sokoldalúan kibontakoztathatták képességeiket más tehetségterületeken és lehetőség adódott szociális kompetenciáik formálódására. „Helyzetbe kívántuk hozni” őket: személyiségük komplex fejlődése, tehetségük kibontakoztatása segítse őket sikerek elérésében. Az élményközpontúság segítette a hosszabb távú elkötelezettség megteremtését.

A műhelymunka során a 8-9 éves tehetségígéretek megismerkedtek a drámapedagógia alapjaival, improvizációs és kreativitást fejlesztő gyakorlatokat végeztünk, oldott légkörben játszottunk. Lehetőségük adódott képességeik sokoldalú fejlődésére képzőművészeti, mozgókép, nyelvi, zenei, mozgásos területen is.

Az őszi három napos Dömösön-Visegrádon-Esztergomban töltött szaktábor során a különböző fórumokon bemutatandó színdarab előkészületeit tettük meg, ötleteltünk, dramaturgiai megoldásokat vetettünk fel, egyszerű mozgássorokat alkottunk, dalt tanultunk. A csapatépítő és feszültségoldó szabadidős programok (kalandpark, fürdőzés, lovagi torna, éjszakai túra) segítették energiáik megújulását, és a tábori lét élményközpontúságát is. A csoport támogatottsága tovább erősödött a szülőkkel töltött délutánok által.

A foglalkozássorozat végén színpadra állított és több alkalommal előadott darab nem célja volt a foglalkozásoknak, inkább eszköze a fejlesztésnek. Az erre való felkészülésben két alkalommal színházi szakember is segített minket. A gyerekek az éves tehetséggondozó programnak köszönhetően sok sikerélménnyel gazdagodtak, mely újabb lehetőségeket teremtett, újabb élményeket generált (országos fesztivál, hajókirándulás, hangterápiás foglalkozás).

A sok élmény, közös feladatok, közös célok által a színjátszó csoport tagjaiból közösség kovácsolódott, mely erős támogatottságot élvez a szülők körében, jó példát mutat a helyi iskolásoknak. Az előadások, a programok, a sikerek híre hozzájárulhat, hogy a csoport a színjátszás terén hosszabb távon hagyományteremtő legyen a község életében. A csoport tagjai erősen motiváltak, elkötelezettek a munka folytatása mellett.

A tehetségígéretek személyisége pozitív irányba változott, az erős oldaluk mellett a szociális kompetenciáik is fejlődtek. Biztosabbá vált az önismeretük, az önkifejezési készségük, fejlődött a feladattudatuk és a kitartásuk, erősödött az együttműködési készségük és a toleranciájuk.

Az őszi 3 napos bentlakásos tábor legfőbb pozitívuma a színjátszáshoz köthető szakmai előnyökön túl leginkább az volt, hogy a közösen átélt élmények rendkívül erősítették a csoportkohéziót, a gyerekek motiváltságát. A korosztályból, a családi háttérből adódóan előfordult, hogy néhányuknál az első találkozás, kihívás élményét is átélhettük. Voltak olyan gyerekek, akiknél az új élmények személyiségük újabb vonásaira is rávilágítottak, új tapasztalatokat szerezhettünk. A lelkes őszi élménybeszámolók, és év végi összegzések által a szülői közösség, az osztály- és iskolatársak kötődése, érdeklődése is erősödött a csoport, a színjátszás, a program iránt.

A gyerekek megismerkedtek a drámapedagógia alapjaival, ezáltal fejlesztettük személyiségüket, improvizációs és előadói képességeiket, gyarapítottuk szókincsüket, pozitív viszonyt ápolnak a magyar nyelv és irodalom, a színházi kultúra iránt. Erről árulkodnak a vers- és prózamondó, nyelvi versenyeken egyénileg elért területi, megyei, országos eredményeik, motivációjuk is. A rendszeres foglalkozások során fejlődött a feladattudatuk, kitartásuk és az állóképességük. Az egyes játékos feladatok fejlesztették a koncentrációt, a rövid és hosszútávú memóriájukat, valamint az önkontrollt és szabálytudatot. A bemutatott darab a Magyar Drámapedagógiai Társaság által arany minősítést kapott, meghívást kaptunk a szegedi országos fesztiválra, amely az egész éves munkánknak a tükre is lehet.

A program végén színpadra állítottunk egy előadást, melyben Tóth Krisztina A lány, aki nem beszélt c. meséjét dolgoztuk fel. Ezt több alkalommal és helyszínen, különböző célközönségnek mutatták be az ifjú színjátszók, az előadásokról felvételek is készültek. Az alkotási folyamat során gyerekrajz illusztrációk is születtek. Tanév végén belekóstoltunk a mozgóképkultúra világába, az elkészült 1 perces, a csoportról, a színjátszás iránti hozzáállásukról szóló kisfilmünk a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón bemutatásra került. Az évad végén további rövidfilm és fotósorozatot bemutató videó készült az évad programjáról. A gyerekek alkotó munkájukkal segítették az egyszerű színpadi kellékek létrehozását is.