Cseperedők

Cseperedők – NTP-MŰV-20-0105

A Cseperedők programban 6-12 éves tehetségekkel, tehetségígéretekkel foglalkoztunk. Elsősorban a drámapedagógia, a színjátszás területén bontakoztattuk ki személyiségüket, szociális kompetenciáikat, erősítjük a közösségben gondolkodást. A programban heti egy foglalkozás során, tanítási időn kívül, délutánonként a résztvevőkkel komplex színdarabok kidolgozásán munkálkodtunk, közben érintünk más művészeti területeket is (zene-, mozgás-, képzőművészet), és lehetőséget teremtettünk digitális készségeik fejlesztésére.

A programba 16 fő „cseperedőt” – nemek tekintetében vegyesen – vontunk be. A célcsoport többségét (11 fő) a 6-7 éves tehetségígéretek adják, akik legtöbbje a helyi általános iskola művészeti tagozatára jelentkezett. Ketten roma tanulók. A programban résztvevő gyerekek életkoruknál fogva inkább a tehetségígéret kategóriájába tartoznak. Bevontunk kreatív és alulteljesítő tehetségeket is, akik számára a program segítette az erős oldaluk fejlesztését, a személyiségjegyeik pozitív irányba való elmozdulását, szociális kompetenciáik fejlődését, önbizalom növelő sikerélményeket nyújtott.

A csoportba bevont 11-12 éves tagok (5 fő) a CsepPet alapcsoport színjátszói évek óta. A csoport legutóbbi darabjai arany minősítésűek, a nagyobb létszámú alapcsapat már kétszer is meghívást kapott a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó országos fesztiváljára, majd a Fesztiválgyőztesek fesztiváljára, ahol megosztva elnyerte a Solténszky-nívódíjat. A Cseperedőkbe bevont tagjai tehetségek vagy kiemelten tehetségek, hármukat testvéri kötelék is köti az utánpótláshoz.

A rendszeres foglalkozások, a műhelymunka során körbejártuk a család, a félelmeink, árnyékaink témaköreit, annak irodalmi vonatkozását. A gyerekek elmélyültek a drámapedagógia alapjaiban, megismerkedtek a színházi formanyelvvel, dramaturgiai megoldásokkal. Sok improvizációs és kreativitást fejlesztő gyakorlatot végeztünk, oldott légkörben játszottunk. Máskor a befelé fordulást segítette a relaxáció, meditálás, a beszélgetőkör. A fiatalabb korosztály és az alapcsapat régebbi tagjai jó hatással voltak egymásra, egymást kölcsönösen motiválták, a fejlődésben segítették.  A program megvalósítása közben több közös alkotás jött létre, elsősorban színielőadás, de képzőművészeti alkotások, videók is születtek.  A pandémia miatti tavaszi korlátozások ugyan hátráltatták a csoport munkáját, de a május végi újrakezdés, a program befejező szakasza is aktív volt. P. Kerner Edit színművész szakmai tapasztalatai, meglátásai a csoportnak újabb lendületet adtak.  Az újra élt színpadi jelenlét növelte a gyerekek magabiztosságát. Az egy napos tanulmányi út célja az volt, hogy ápoljuk a pozitív viszonyt a színházi kultúra iránt, a természetben töltött idővel feszültségek oldódjanak és egy csapatépítő, kohéziót erősítő programelemmel is élménygazdaggá tegyük a kirándulást. A járványhelyzet jelenléti színházlátogatást nem tett lehetővé, de a támogatás segítségével két streaming előadást megtekinthettünk.

A heti foglalkozások során fejlődött a feladattudatuk, kitartásuk és az állóképességük. A játékos feladatok fejlesztették a koncentrációt, a rövid és hosszútávú memóriát, az önkontrollt és szabálytudatot, erősödött a tolerancia és az érzelmi intelligencia. A dramatikus játékok finomították a mozgáskoordinációt, az egyensúlyrendszert és ezen keresztül az idegrendszert. A közös alkotás (képzőművészeti- film és színielőadás) során fejlődött együttműködő készségük, megtanulták tisztelni társaikat, fejlődött kapcsolatteremtő- és kommunikációs képességük, működött a kisebbek és nagyobbak között a tudásmegosztás, tapasztalatátadás. A csapatmunka lehetőséget adott arra, hogy megtapasztalják a közösséghez tartozás pozitív élményét, felelősségét. A hozzátartozókkal együtt töltött foglalkozások vélhetőleg erősítették a szülő-gyerek és testvérkapcsolatokat, a csoport támogatását, ezáltal a gyerekek önbecsülését is. A járványveszély utáni színpadi jelenlét növelte magabiztosságukat, segített a krízishelyzet feldolgozásában. A művészetterápiás foglalkozás, a meditálás, relaxálás segítette a befelé fordulást, a feszültségoldást. Az egyéb művészeti tevékenységek (illusztrálás, zene, tánc) oldották a szereptanulás, drámajáték feszültségét, az alkotó energiák kihasználása regeneráló erővel bírt. A  természetben eltöltött idő kikapcsolódást nyújtott az érzelmi, intellektuális, digitális feladatok sorában, a mozgás segített a feszültség oldásában és energiák megújulásában. A kirándulás, utazás során új impulzusok érték őket, feltöltődtek. A színházi kulisszalátogatás új, „első” élményekkel gazdagította a gyerekeket. A programba meghívott művész támogatása, mentorálása szorosabbá fűzte a csoport viszonyát a színházművészettel. Az intenzív szakmai munkát csapatépítő, vidám szabadulószobás játékokkal oldottuk. A program megvalósításával fenntartottuk a községben a színjátszás iránti érdeklődést, támogattuk a CsepPet színjátszó alapcsoport hagyományteremtő munkáját.

A program során több színpadi előadás jött létre. Varró Dániel Az ördög nem alszik c. előadásának főszereplői a csoport fiatalabb generációjának tagjai, a nagyobbak őket támogatva lépnek színpadra. A Levetkezett gönceink c. előadás önmaguknak és a felnőttek világának mutat tükröt a kiskamaszok nézőpontjából. Mind a két előadásról videófelvétel készült, melyek a XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó idei online válogatásába is bekerültek.  Utóbbi előadás a pandémia miatti korlátozások enyhülése után két alkalommal, erősen korlátozott nézőszámmal  jelenléti előadásra is került. A Vajaspánkó című, mesét feldolgozó videós anyagunk a kisebbek képzőművészeti alkotásaival, hanganyagával, a nagyobbak digitális kompetenciáinak fejlesztése céljával jött létre. A művészetterápiás foglalkozáson készült festmények inkább eszközei voltak a feszültségoldásnak, mint sem célként megvalósult alkotások.

A program kezdetén és végén bevontuk a szülőket is a foglalkozásba. 2020. 09. 10-én és 2021. 06. 10-én összesen 7+15 résztvevővel valósult meg. Az első foglalkozás célja inkább a motiváció, a másodiké az eredmények, a változás, a fejlődés bemutatása volt. 2021. 06.04-én 1 napos tanulmányi utat szerveztünk 16 tanuló részvételével, melyben Cseri Tímea önkéntesként működött közre, pedagógiai asszisztensi feladatokat ellátva. Látogatást tettünk a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház kulisszái mögé, nagyszínpadon bemutattuk P. Kerner Edit színművész mentorunknak az elkészült előadást. A szécsényi Tömlöcbástya szabadulószoba programján próbára tettük kreativitásunkat, együttműködő képességünket. A Nógrádszakáll közelében lévő Páris-patak szurdokvölgye elvarázsolta a csapatot, a természetben töltött idő oldotta a feszültségeket. A rövidfilmet a program eseményei, rendezvényei során folyamatosan készült felvételekből állítottuk össze. A program és a programhoz kapcsolódó vállalásokkal megbízott szakember Fontányi Andrea volt.

A program lényeges elemeit, vállalását tekintve nem változott. A megvalósítás időpontjait, helyszíneit, módját a pandémia miatt bevezetett korlátozásokhoz igazítottuk. A tervekben szereplő bánki wellness programot, az 1 napos tanulmányi út keretében a Pesti Magyar Színházban tett színházlátogatást az eredeti elképzelések szerint nem lehetett megvalósítani. De a programelemek átszervezésével minden célt meg tudtunk valósítani. Így került sor a korlátozások enyhítésével a Zenthe Ferenc Színház kulisszalátogatására és az 1 napos tanulmányi útra, mely a bánki tervekhez hasonlóan tartalmazott élmény alapú, feszültségoldó elemeket. A betervezett élő színházi előadást a Pesti Magyar Színház két streaming előadásának megtekintésével pótoltuk.

A csoportba az egyéni jelentkezés, szubjektív válogatás, szakemberek véleménye alapján kerültek be a gyerekek. Mivel a csoport többségét az iskolai rendszerbe idén belépők tették ki, ezért a pályázat megírásánál csak valószínűsíteni tudtuk a programba belépőket. A pályázati anyaghoz képest a megvalósított programban sikerült egy tehetségtípusok szerint összetettebb, többféle státuszú taggal rendelkező egy fővel magasabb létszámú gyerekcsoporttal dolgozni.  A program megvalósításában résztvevő szakemberek száma eggyel csökkent, hisz a pandémia miatt a tervezett szabadidős tevékenység átalakításával már nem volt indokolt a részvétele a programban. Ez költségmegtakarítással is járt. A megvásárolt eszközök száma hangszer és kommunikációs társasjátékok vásárlása miatt nőtt. Mindez az elfogadott költségvetési módosításban megjelent. Indokolttá a csoport, a velük való foglalkozások fejlődési iránya tette. A nyilvánosság biztosítása érdekében helyi szintű tájékoztatást vállaltunk a pályázatban. A megvalósítás során további megjelenések is történtek: A Nógrád Megyei Hírlap június 12-i számában, majd június 25-i online felületén megjelent cikk a csoport kulisszalátogatását, színjátszás iránti elkötelezettségét, mentorához fűződő szoros kapcsolatát, a pályázatban való részvételt emeli ki. A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján és közösségi oldalán közzétette a csoport előadásait, az erről szóló szakmai beszélgetést.  

https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/06/ersekvadkerti-szineszpalantak

https://www.nool.hu/helyi-kultura/2022/05/elvarazsoltak-a-kozonseget-a-nogradi-gyermekszinjatszo-csoportok

A WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁLRA MEGHÍVOTT CSOPORTOK JEGYZÉKE (2022)

MINŐSÍTÉSEK – WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ, 2022

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál programja

WSO 2021 – válogatás, 1-2-3. rész

Cseperedők – NTP-MŰV-20-0105

A vajaspánkó

CsepPet Kicsik Az ördög nem alszik

Levetkezett gönceink