Beiratkozási tájékoztató

Intézményünk beiskolázási körzete a 2015-2016-os tanévben:

Érsekvadkert, Patak

A balassagyarmati járás területén működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás rendje alapján az első osztályosok  beiratkozásának ideje:

2015. április 16. ( csütörtök) 8.00 – 19.00

2015. április 17. ( péntek)     8.00 – 18.00

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság véleménye

nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet letölthető itt)

nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (4. sz. melléklet letölthető itt)

A 2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása- előírásai az irányadók.

A beiratkozás során a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy gyermekük erkölcstan órán, vagy mely egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván részt venni az adott tanévben (letölthető itt).

A hit és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelés tájékoztatója megtekinthető itt.

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 76. § (7) bekezdése szerint a fenntartó a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról gondoskodik. amennyiben a beíratott gyermek lakhelye a szülő nyilatkozata alapján életvitelszerűen nem az intézmény felvételi körzetében található, írásbeli nyilatkozatával (6.sz. melléklet letölthető itt) jelezze annak tudomásul vételét, hogy a fenntartó nem köteles gyermeke mindennapos iskolába járásához kapcsolódó utazási költségét megtéríteni.

A külföldre költöző szülők kötelesek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának bejelenteni a tankötelezettség külföldön történő megkezdését.

Ha a szülő a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közölheti az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Minden csatolt dokumentum letölthető egyben ITT.

A hozzászólások le vannak tiltva.