Alapvetéseink a digitális oktatás során

Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete a következőkben kéri a tanulók és a szülők segítő közreműködését:

A kialakult helyzetben és a ránk rótt feladatok során a legfontosabbnak tartjuk az egyéni és közösségi felelősségvállalást minden résztvevő részéről.

A digitális oktatás pedagógiai feladatait legalább egy hónapos időszakra tervezzük.

Fontos szempont számunkra az egyenlő hozzáférés biztosítása az oktatáshoz a kialakult új helyzetben is, ugyanakkor ösztönzünk minden résztvevőt arra, hogy kapcsolódjon be a digitális oktatás és kapcsolattartás folyamatába a lehető legnagyobb mértékben.  

Az első időszakban előnyben részesítjük a hagyományos munkaformákat (tankönyv, munkafüzet), a tanulók feladatait közzé tesszük a honlapunkon és elérhetővé tesszük papír alapon is.

Oktatási célokra, tanulókkal való közös munkára NEM használjuk a Facebookot. Ez kizárólag a felnőttek, szülő-pedagógus közötti kommunikáció eszköze lehet.

Az intézmény 2015 óta rendelkezik a Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjával, amihez korlátlan számú tanulói hozzáférés osztható ki. A digitális oktatást fokozatosan ebbe a térbe tervezzük áthelyezni. Ennek a részleteit a napokban dolgozzuk ki.

A következő időszakban rendszeresen és tervezetten adunk ki feladatokat, amelynek koordináló csatornája az iskola honlapja, ahol további kapcsolattartási lehetőségeket is folyamatosan megosztunk.

A kiadott feladatok rendszerbe foglaltak, folyamatosan elérhetőek lesznek, a lemaradók is be tudnak majd kapcsolódni.

A tanulói feladatmegoldásokat rendszeresen ellenőrizni fogjuk. Ennek a formája még kidolgozás alatt van, de számítunk az otthon tartózkodó családtagok (szülők, testvérek) segítségére is.

Célunk rövid idő alatt kiépíteni és működtetni egy olyan virtuális felületet, ahol „tanítási időben” (naponta legalább 9-től 12-ig) minden pedagógus elérhető az otthon tanulás segítésére tanulók és szülők számára is.

Lépésről lépésre, a tanulók és szülők visszajelzései alapján fogjuk kiépíteni és finomítani a digitális oktatási rendszerünket. Az új helyzethez, módszerekhez és eszközökhöz való alkalmazkodást rugalmas folyamatként fogjuk fel.

Érsekvadkert, 2020. március 16.

Nevelőtestület