A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény a nyitva tartásának a rendjét a Házirendjében az alábbiak szerint határozta meg:

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben a következő időpontban vannak nyitva:

Főépület            hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Felső Iskola       hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az ügyeletes tanulók segítik az ügyeletes tanár munkáját. Az ügyeleti rendet a tantestület tanévenként alakítja ki.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

A 2022/2023 tanév munkatervében foglaltak alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nemzeti emléknapok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
Humán munkaközösség-vezető
2022.10.06
2.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)
8. évfolyam osztályfőnökei
2022.10.22
3.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
Humán munkaközösség-vezető
2023.02.24
4.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
4. évfolyam osztályfőnökei
2023.03.14
5.
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Humán munkaközösség-vezető
2023.04.14
6.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
7. évfolyam osztályfőnökei
2023.06.05

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.  
Tanévnyitó ünnepély
1. évfolyam osztályfőnökei
2022.09.01
2.  
Őszi szüreti témanap
DÖK és napközi, délután 13-tól 15 óráig programok a Tájház udvarán
2022.10.07
3.  
Népmese napja
Alsós humán munkaközösség
2022.09.30
4.  
Állatok világnapja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2022.10.04
5.  
Mikulás várás
DÖK, osztályfőnökök
2022.12.06
6.  
Adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi témanap

Napközis munkaközösség, művészeti munkaközösség
2022.12.21
7.  
Farsang (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
DÖK, osztályfőnökök
2023.02.11
8.  
Jótékonysági bál (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
Munkacsoport
2023.02.17
9.  
Palacsinta napi versenyfutás
Angolt tanítók munkacsoportja
2023.02.21
10.               
A víz világnapja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2023.03.22
11.               
Petőfi napok rendezvényei (aktuális járványügyi szabályoktól függően):

·         Petőfi Színház

·         Művészeti kiállítás

·         Iskolai szavalóverseny

·         Érsekvadkert szeretlek! vetélkedő

·         Sport délután

Szakmai munkaközösségek
2023.03.31 –

20232.04.05

12.               
Föld napja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2023.04.22
13.               
Májusfa állítás – témanap
Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető
2023.04.28
14.               
Madarak, fák napja – témanap
DÖK
2023.05.10
15.               
Ki a tanteremből nap
Szaktanárok
2023.06.16
16.               
Gyereknap
DÖK
2023.06.15
17.               
Ballagás
7. évfolyam osztályfőnökei
2023.06.17
18.               
Tanévzáró ünnepély
Humán munkaközösségvezető
2023.06.22