A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény a nyitva tartásának a rendjét a Házirendjében az alábbiak szerint határozta meg:

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben a következő időpontban vannak nyitva:

Főépület            hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Felső Iskola       hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az ügyeletes tanulók segítik az ügyeletes tanár munkáját. Az ügyeleti rendet a tantestület tanévenként alakítja ki.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

A 2021/2022 tanév munkatervében foglaltak alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nemzeti emléknapok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
Humán munkaközösség-vezető
2021.10.06
2.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)
8. évfolyam osztályfőnökei
2021.10.22
3.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
Humán munkaközösség-vezető
2022.01.25
4.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
4. évfolyam osztályfőnökei
2022.03.11
5.
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Humán munkaközösség-vezető
2022.04.20
6.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
7. évfolyam osztályfőnökei
2022.06.04

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.  
Tanévnyitó ünnepély
1. évfolyam osztályfőnökei
2021.09.01
2.  
Őszi szüreti témanap
DÖK és napközi, délután 13-tól 15 óráig programok a Tájház udvarán
2021.09.24
3.  
Népmese napja
Alsós humán munkaközösség
2021.09.30
4.  
Állatok világnapja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2021.10.04
5.  
Mikulás várás
DÖK, osztályfőnökök
2021.12.06
6.  
Adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi témanap

Napközis munkaközösség, művészeti munkaközösség
2021.12.21
7.  
Farsang (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
DÖK, osztályfőnökök
2022.02.12
8.  
Jótékonysági bál (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
Munkacsoport
2022.02.13
9.  
Palacsinta napi versenyfutás
Angolt tanítók munkacsoportja
2022.02.16
10.               
A víz világnapja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2022.03.22
11.               
Petőfi napok rendezvényei (aktuális járványügyi szabályoktól függően):

·         Petőfi Színház

·         Művészeti kiállítás

·         Iskolai szavalóverseny

·         Érsekvadkert szeretlek! vetélkedő

·         Sport délután

Szakmai munkaközösségek
2022.03.26 –

2022.03.31

12.               
Föld napja
Reál munkaközösség, alsós tanítók
2022.04.22
13.               
Májusfa állítás – témanap
Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető
2022.04.30
14.               
Madarak, fák napja – témanap
DÖK
2022.05.10
15.               
Ki a tanteremből nap
Szaktanárok
2022.06.10
16.               
Gyereknap
DÖK
2022.06.14
17.               
Ballagás
7. évfolyam osztályfőnökei
2022.06.19
18.               
Tanévzáró ünnepély
Humán munkaközösségvezető
2022.06.23

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr tájékoztató levele a szakszervezeti sztrájkkezdeményezéssel kapcsolatban